About Us

AANBIEDER EN VERANTWOORDELIJKE
Aanbieder en verantwoordelijk voor de inhoud:
Foxway GmbH
Industriestraße 21
61381 Friedrichsdorf
tel. 0800 – 354 74639 (gratis)
E-mail: ankaufservice@foxway.com

 

Directeuren: Lennart Kleuser, Agnes Makk
Zetel, registratierechtbank, handelsregisternummer:
Friedrichsdorf
Rechtbank Bad Homburg v.d. Hoogte
HRB 12472
Btw-nummer: DE264126816

 

Geautoriseerde directeuren en verantwoordelijk voor deze inhoud: Michael Sauer, Lennart Kleuser, Agnes Makk

 

Verantwoordelijk i.S. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Foxway GmbH
Industriestraße 21
61381 Friedrichsdorf
Telefoon: 0800 – 354 74639 (gratis)
E-mail: ankaufservice@foxway.com
De functionaris voor gegevensbescherming van Foxway GmbH is bereikbaar op bovenstaand adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, of op datenschutz@foxway.com .

 

De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting ter beschikking, dat u (met alle nodige informatie) kunt vinden op het volgende webadres: https://ec.europa.eu/consumers/odr (Selecteer het webadres, kopieer het en plak het in de adresregel van uw browser). We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.
Het bedrijf is geregistreerd onder het nummer DE63 392 317 in het centrale register van de oorstichting onder het nummer DE63 392 317 in overeenstemming met Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de eisen van de ElektroG in Duitsland.