Privacy Policy

Privacybeleid

Status: 25-05-2022

Wij willen u als bezoeker van onze website (hierna ook “gebruiker” genoemd) graag informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. “Persoonsgegevens” is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ook “betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, psychische , economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Foxway GmbH
Industriestraße 21
61381 Friedrichsdorf

Duitsland
Telefoon: 0800 – 354 74639 (gratis)
E-mail: ankaufservice@foxway.com

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke bereiken op:

Foxway GmbH
– functionaris voor gegevensbescherming –
Industriestraße 21
61381 Friedrichsdorf

Duitsland
E-mail: datenschutz@foxway.com

2. Algemene informatie over gegevensverwerking

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een ​​functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. Persoonlijke gegevens zijn in de eerste plaats alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Fundamentele rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 (1) (b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG als rechtsgrondslag.
Als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerste belang, dient artikel 6, lid 1, onder f), AVG als de wettelijke basis voor de verwerking.</p >

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 lid 1 lit

Basisgegevensverwijdering en basisopslagperiode

Zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden de persoonsgegevens van de betrokkene verwijderd of geblokkeerd. Daarnaast is opslag toegestaan ​​en mogelijk indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

Als hieronder geen bepaalde bewaartermijn wordt vermeld, zijn de bovengenoemde bewaarprincipes van toepassing.

Encryptie

Deze website maakt gebruik van een SSL of. TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

3. Terbeschikkingstelling van de website en logbestanden

Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Elke keer dat u onze website bezoekt, zelfs als u geen andere informatie verstrekt, worden gegevens en informatie automatisch geregistreerd door het computersysteem van de toegangscomputer. De volgende gegevens – benodigd voor de technische werking van onze website – worden verzameld:

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden in ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 • Het besturingssysteem dat wordt gebruikt op de aanroepende computer/apparaat
 • Informatie over de browserversie van de aanroepende computer/apparaat
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Datum en tijd op moment van toegang
 • Websites van waaruit de gebruiker onze website bezoekt (URL)
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
 • de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
 • Het type apparaat en gebruikte browser, b.v. B. “iPhone 8 & Safari”,
 • Het IP-adres van de aanroepende computer/apparaat

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG is gerechtvaardigd voor deze doeleinden. Andere belangen zijn de stabiele en functionele werking van deze website en het bereiken van de doelstellingen van bescherming van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens.

Opslagtijd

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is daarom geen bezwaarmogelijkheid van de kant van de gebruiker.

4. Gebruik van cookies

Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ook via uw browser op het computersysteem (eindapparaat) van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks (cookie-ID) waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. De cookie zorgt ervoor dat de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer u de website (opnieuw) bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en bepaalde functies mogelijk te maken.
Enerzijds gebruiken wij zogenaamde sessiecookies (ook wel “sessiecookies”), die direct na het bezoek aan de website automatisch uit uw browser worden verwijderd. Op het gebied van webanalyse gebruiken we ook permanente cookies, waarmee we uw browser bij uw volgende bezoek kunnen herkennen, bijvoorbeeld om informatie die u bij uw laatste bezoek hebt opgegeven te onthouden voor uw latere bezoek aan onze website.
In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:
Locatiegegevens, inloggegevens, IP-adressen
Als we cookies gebruiken die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken, kunnen ook de volgende gegevens worden verzonden: ingevoerde zoektermen, frequentie van paginaweergaven, gebruik van websitefuncties.
Ook werken wij samen met (advertentie)partners die ons helpen onze website voor u te optimaliseren en interessanter te maken. Hiervoor worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden).
Als we samenwerken met dergelijke advertentiepartners, wordt u hieronder geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de verzamelde informatie.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In het geval van de verwerking van persoonsgegevens door cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG ter bescherming van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van de website voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies, omdat ze vereisen dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe onze website wordt gebruikt en zo kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. We kunnen ook fouten identificeren.

Voor deze doeleinden ligt ons legitieme belang in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Aangezien cookies op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en naar onze site worden verzonden, heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen.
Afhankelijk van het type browser dat wordt gebruikt, variëren de opties voor het beheren van cookie-instellingen. In het helpmenu van elke browser is meestal een beschrijving te vinden waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Hieronder vindt u een compilatie van links naar afzonderlijke browsers:

Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen ook op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

De verzending van eventuele “Flash-cookies” kan niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar wel door de Flash Player-instelling te wijzigen.

Sommige van onze partnerbedrijven bieden ook zogenaamde browser-add-ons aan, die u op uw computersysteem kunt opslaan en waarmee u bezwaar kunt maken tegen de respectievelijke cookies van onze partnerbedrijven en tracking kan hierdoor worden uitgeschakeld. Als het computersysteem dat u gebruikt later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de browser-add-on opnieuw worden geïnstalleerd.

5. Contact met ons opnemen / e-mailcontact / Zendesk

We gebruiken het Zendesk-ticketsysteem, een klantenserviceplatform van

, om contact en vragen van klanten per e-mail te verwerken

Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102 (“Zendesk”).

Als u een contactverzoek bij ons indient door ons een e-mailbericht te sturen, gebruiken we Zendesk om een ​​”ticket” aan te maken met betrekking tot uw verzoek. Zo’n ticket is vergelijkbaar met een virtuele map waarin de volledige verwerking van uw aanvraag door onze klantenservice wordt vastgelegd en opgeslagen op de servers van Zendesk. Dit geldt ook voor alle communicatie met u als onderdeel van uw vraag aan ons.

Zie voor meer informatie over de gegevensverwerking van Zendesk het privacybeleid van Zendesk op

https://www.zendesk.de/ bedrijf/klanten-partners/privacybeleid/

Rechtsgrondslag

De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f AVG. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke te vrijwaren. Ons legitieme belang is de meest geoptimaliseerde en effectieve reactie en behandeling van vragen van onze klanten.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Als gebruikers niet akkoord gaan met het verzamelen en opslaan van gegevens in het externe systeem van Zendesk, bieden we hen de mogelijkheid om contact met ons op te nemen door serviceverzoeken per telefoon, fax of post in te dienen.

p>

We zullen de gegevens verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is meestal het geval wanneer de relevante communicatie met u is beëindigd. De communicatie eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw verzoek definitief is opgehelderd.

U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking door contact met ons op te nemen of met Zendesk.

Indien wettelijke bewaartermijnen het wissen in de weg staan, vindt verwijdering plaats direct na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, tot die tijd worden uw gegevens geblokkeerd.

6. Registratie / uitvoering van de aankoop

Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Gebruikers kunnen zich bij ons registreren als onderdeel van de aankoop door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden tijdens de registratie in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in de gevallen beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adres
 3. E-mailadres
 4. IBAN-nummer (rekeningnummer)

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens tijdens de registratie is de toestemming van de gebruiker volgens artikel 6(1)(a) AVG.

Voor zover de verstrekking van uw gegevens dient ter uitvoering van een met ons gesloten contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b AVG .

Doel van gegevensverwerking

Voor zover de gegevens worden verzameld om het met ons gesloten koopcontract te verwerken, gebeurt dit om u duidelijk te kunnen identificeren als de verkoper van de aan ons verkochte goederen, voor de correcte afhandeling van het koopcontract en voor het afhandelen van eventuele bestaande aansprakelijkheids- en defectclaims, bijvoorbeeld in het geval dat derden rechten doen gelden op de door u verkochte artikelen.

Gebruikersregistratie is in de eerste plaats vereist om ons aankoopproces te voltooien, waarbij het door u verzonden artikel en de informatie die u tijdens het aankoopproces hebt verstrekt, eerst door ons worden gecontroleerd en dan kan gecontroleerd onderzoek worden gekocht. Daarnaast moeten wij u identificeren als de verkoper van de artikelen, ook om fraude te voorkomen of als derden rechten doen gelden op de door u ingezonden artikelen. Ten slotte kunt u door registratie bepaalde functies gebruiken, zoals het volgen van de voortgang van een aankoop bij u of het bekijken van eerdere verkopen aan ons.

Opslagtijd

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld als de registratie op onze website definitief wordt geannuleerd of gewijzigd, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van het met ons gesloten contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om de registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen door deze gegevens in ons inloggedeelte te wijzigen.

Als de gegevens nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen voor verwijdering zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale – en handelsrechtelijke bewaartermijnen. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en verwijderd nadat de blokkeringstermijnen zijn verstreken.

Gegevens doorgeven aan transportdienstverleners om de aankoop te verwerken

Voor de bezorging van het door u verkochte artikel geven wij uw naam en adres door aan de door ons ingeschakelde transportdienstverlener DHL. Deze genereren op basis van onze gegevens een verzendlabel waarmee je de artikelen naar ons kunt opsturen. We geven uw gegevens ook door aan de vervoerder als er na controle van uw artikel geen overeenkomst tussen ons tot stand komt en wij het artikel naar u terugsturen.

Verantwoordelijk aan de kant van DHL is

DHL Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn

Rechtsgrondslag

De wettelijke basis volgens artikel 6 lid b AVG is het contract dat we met u willen aangaan of sluiten. Het doel is om het artikel naar ons op te sturen of naar u terug te sturen.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We blijven echter gerechtigd om gegevens te verwerken voor zover dit nodig is om het contract af te handelen.

7. Google Analytics (Universeel)

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door

Google LLC. (“Google”), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van het gebruik van de Google Analytics-component is om de toegang van bezoekers tot onze website te analyseren. Er worden onder andere gegevens verzameld over de website van waaruit een betrokkene naar onze website is gekomen (zogenaamde “referrer”), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om online rapporten voor ons op te stellen, die het gebruik van onze website evalueren en de activiteiten op onze website weergeven, evenals om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website. Deze gegevens helpen ons bijvoorbeeld ook om een ​​kosten-batenanalyse van internetreclame te maken. De webanalyse stelt ons ook in staat om fouten op de website, zoals foutieve links, te identificeren en te corrigeren.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Een gedetailleerde beschrijving van hoe dergelijke cookies werken, vindt u hierboven. De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort: op onze website is de code “gat._anonymizeIp()” toegevoegd naar Google Analytics. ;” om te zorgen voor geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking). Aangezien wij deze zogenaamde IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd en een dienovereenkomstig orderverwerkingscontract met Google hebben gesloten, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Unie ingekort. Economische Ruimte.

Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Voor zover Google Analytics Universal de mogelijkheid biedt om apparaatoverstijgende analyses van bezoekersstromen uit te voeren met behulp van een gebruikers-ID, hebben we de gebruikers-ID-functie op onze website niet geactiveerd, zodat we gebruik het noch gebruik noch voer dergelijke analyses uit. Uit voorzorg moet u er rekening mee houden dat u de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik altijd zelf kunt deactiveren in uw Google-klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics en de bijbehorende gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons “gerechtvaardigd belang” in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG is de werking van onze website en de aanpassing van onze website aan de behoeften van bezoekers, evenals het oplossen van problemen die mogelijk worden gemaakt door Google Analytics.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid / deactivering van Google Analytics

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, zoals hierboven beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring onder het gedeelte “Cookies”; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gebruiksgegevens door Google Analytics. Google stelt een zogenaamde deactiverings-add-on ter beschikking, die u via de volgende link kunt openen
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
kan installeren. De browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft u controle over welke gegevens door Google Analytics worden verzameld op de bezochte website. De add-on vertelt het Google Analytics JavaScript (ga.js) dat er geen gegevens en informatie over uw websitebezoek naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het computersysteem dat u gebruikt later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de browser-add-on opnieuw worden geïnstalleerd om Google Analytics te deactiveren. U heeft ook de mogelijkheid om de tracking direct en zonder add-on te deactiveren.
Google Analytics uitschakelen.
Houd er rekening mee dat als u uw browsergegevens wist (cache) of onze website in de incognitomodus bezoekt, u het deactiveringsproces voor tracking moet herhalen.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy, zie
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/.

8. Google Ads-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van “Google Ads” en het bijhouden van conversies van

Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

We kunnen Google Ads gebruiken om onze website en aanbiedingen op externe websites te adverteren. Google Ads gebruikt cookies om website-exploitanten (“Google Ads-klanten”) in staat te stellen te meten hoe succesvol individuele advertentiemaatregelen zijn.
Google Ads plaatst een cookie voor het bijhouden van conversies zodra een gebruiker op een door Google geplaatste Ads-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen.Een precieze definitie van cookies vindt u hierboven. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s bezoekt en de cookie is nog steeds geldig, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Met behulp van de conversiecookies kunnen conversiestatistieken worden gegenereerd. Aan Google Ads-klanten wordt het totale aantal gebruikers gerapporteerd dat op een advertentie heeft geklikt en zo met een conversion-tracking-tag naar de website is doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u deze blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser te deactiveren onder Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres:
https://policies.google.com/privacy?gl=en

Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Ads is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons belang bij het gebruik van Google Ads is om de interesse in onze advertenties te meten. Dit stelt ons in staat om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en ook om onze website interessanter en gerichter voor u te maken. Bovendien stelt Google Ads ons in staat advertentiekosten en hun voordelen te analyseren.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

9. Google Ads-remarketing

We gebruiken Google Ads-remarketingfuncties om onze website te adverteren in de zoekresultaten van Google of op websites van derden. De aanbieder van Google Ads Remarketing is

Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Google Ads Remarketing maakt op interesses gebaseerd adverteren mogelijk op basis van de pagina’s die u bezoekt door automatisch een cookie in de browser van uw apparaat in te stellen met behulp van een pseudoniem cookie-ID.
Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Rechtsgrondslag

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid f AVG. “Gerechtvaardigd belang” is ons belang bij het optimaal vermarkten van onze website.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om online advertenties te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens uit Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor (ook cross-device) remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om passende doelgroepen te vormen.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

U kunt het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de
U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, zie hierboven. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

0. Rechten van de betrokkene

Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben ten aanzien van de u betreffende persoonsgegevens de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

Recht op informatie

Op uw verzoek zal de verantwoordelijke bevestigen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.
Indien wij een verwerking uitvoeren, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

 1. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 2. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 3. de ontvangers/categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of in ieder geval, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 5. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 6. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 7. Het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 8. Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering (Art. 22 Para. 1 en 4 AVG) en – althans in deze gevallen – zinvol

Informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene. U heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de mate waarin uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land (of aan een internationale organisatie). In dit verband kunt u vragen om op de hoogte te worden gehouden van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de verzending.

Recht op rectificatie

Je hebt recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De correctie moet onmiddellijk worden uitgevoerd.

Recht op beperking van verwerking

U kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,

 1. als u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
 4. indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om uw rechten te beschermen van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Als de beperking van de verwerking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op wissen

Verplichting om te verwijderen
U kunt de verantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onmiddellijk te verwijderen en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U herroept uw ​​toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
 4. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 6. De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke persoon de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht is deze te verwijderen, zal hij rekening houden met de beschikbare techniek en de uitvoeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties daarvan deze persoonlijke gegevens.

Uitzonderingen

Er is geen recht op verwijdering als verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat is gedelegeerd aan de verwerkingsverantwoordelijke;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9 lid 2 onder h en i en artikel 9 lid 3 AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover de onder a) genoemde wet de verwezenlijking onmogelijk maakt of ernstig belemmert van de doelstellingen van deze verwerking, of
 5. om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, van deze correctie op de hoogte te stellen of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) AVG of artikel 9(2)(a) AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6(1)(b) AVG en
 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden aangetast.
  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f AVG om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of juridische claims te verdedigen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame ; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet als de beslissing

 1. noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
 2. is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en dit recht bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen of
 3. Met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9(1) AVG, tenzij artikel 9(2)(a) of (g) AVG van toepassing is en passend is Er zijn maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen vermeld in (1) en (3), zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste de recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvond, als je van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens zijn in strijd met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de klager informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.